+31 (6) 2116 5966 info@joostphilipsen.nl

Het trainingsaanbod

 

Het verzorgen van maatwerktrainingen voor teams, groepen of individuen op het gebied van examinering (of daaruit voortvloeiend op kwaliteit en onderwijsontwikkeling).

Opzet

Trainingen bestaan doorgaans uit 2 tot 3 dagen, in overleg eventueel op te splitsen in 4 tot 6 dagdelen om de impact op de staande organisatie te beperken. Bij dagdelen wordt uitgegaan van ochtenden, middagen en avonden. Zij worden in company verzorgd met groepen tot een maximum van 14 personen. Tijdens de trainingen zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van organisatie eigen documenten, zoals bijvoorbeeld handboeken, beleidsdocumenten, reeds bestaande examenproducten en/of examenformats.

De specifieke invulling wordt afgestemd op de voortgang van de organisatie en het niveau van de betreffende groep.

Zowel de voorbespreking, de voorbereiding en de daadwerkelijke uitvoering van de training zullen door mijzelf uitgevoerd worden.

Voorbeeld

Voorbeeld teamtraining examenplan
In een team Bouw van het Friesland College had men moeite om het vrij uitgebreide palet van examinering van het Friesland College vorm te geven en werd ik gevraagd hen te ondersteunen bij de eerste opzet van deze examinering, het examenplan. De examinering stuitte op veel weerstand omdat het als veel onnodig en moeilijk werk werd ervaren, dat alleen maar voor de inspectie moest.

Uitwerking

Tijdens een tweetal uitgebreide gesprekken met het team zijn we op de volgende vragen ingegaan:
1. Hoe reageert een werkgever van een oud-leerling, en toevallige vriend van de familie, als ik hem tegenkom op ons feestje?
Een schijnbaar herkenbare en vaker voorkomende vraag. De reacties liepen uiteen van; “Die jeugd van tegenwoordig kan ook niets meer zelf, alles moet ik ze nog leren” tot “Als ik een jongen van jouw school krijg weet ik in ieder geval dat ze snappen waar het om gaat”. We hebben uitgebreid gesproken over wat het wenselijke antwoord zou moeten zijn en welke zaken daarvoor nodig zijn in het onderwijs.
2. De tweede vraag die we ons gesteld hebben is; “Hoe weten we nu zeker dat mijn leerling zo van school komt.”
Dit bracht de discussie terug op doel en zin van examinering. Hun conclusie was dat je alleen maar garanties kunt geven als je de eindbeoordeling zo in zet, dat de student en de beoordelaar/docent een goed en betrouwbaar beeld hebben, wat verder gaat als een onderbuikgevoel. Oftewel een duidelijke betekenisvolle markering van de overgang van school naar werk.

Resultaat

Men koos voor examinering tijdens een gesimuleerde bouw van een huis in de werkplaats van de school. Daarmee had examinering weer betekenis gekregen en ontstond een heftig debat over wat er allemaal in de examinering opgenomen moest worden om die kwaliteitsslag waar te maken. Sterker zelfs nog.
Men ging ook plots de mogelijkheden zien, studenten van diverse niveaus en opleidingstrajecten parallel te toetsen omdat dit meer in overeenstemming was met de praktijk. Het team stroomde over van ideeën en plannen en ik moest zelfs op veel plaatsen remmen om ervoor te zorgen dat ze niet te veel hooi op hun vork namen. Doordat examinering weer iets geworden was van henzelf, gekoppeld aan hun eigen beroepstrots, ontstond er weer energie om deze klus met elkaar te klaren.