+31 (6) 2116 5966 info@joostphilipsen.nl

Opdrachtgevers

Overzicht van ROC’s met activiteiten begeleidings- en trainingsactiviteiten

  • ROC Arcus College in Sittard, trainingen voor de afdeling Techniek en Zorg en Welzijn
  • ROC Midden Nederland in Utrecht, trainingen en product beoordeling afdeling Toerisme
  • ROC Hoornbeeck College in Amersfoort, trainingen constructie en assessor
  • ROC Zadkine College in Rotterdam, trainingen, deskundigheidsbevordering (portfolio’s docenten), implementatie Handboek afdelingen Horeca, Toerisme en Facilitair
  • ROC Noorderpoort College in Groningen, trainingen en individuele scholingstrajecten afdelingen AKA en niveau 2 Horeca, Zorg en Welzijn, Techniek
  • ROC Rijn IJssel in Arnhem, trainingen en product beoordeling, implementatie handboek en interne product audits, afdelingen Horeca, Toerisme en Facilitair en CIOS
  • ROC MBO Amersfoort, trainingen bij afdeling Welzijn en Handel, implementatie handboek, product beoordeling, procesbegeleiding, ontwikkeling en verantwoording curriculum afdelingen Sport en bewegen, Beveiliging en Schakeltraject leger
  • ROC West Brabant, Zoomvliet College te Roosendaal, trainingen en opzet examinering, incluis product beoordeling afdeling ICT en Artiest.
  • ROC van Amsterdam in Amsterdam, trainingen examentaken en intern auditing
  • ROC Friesland College in Leeuwarden en Heerenveen, herontwerp examinering en implementatie examenpalet, training en product beoordeling, opbouw examenorganisatie breed in alle opleidingen

Vooraf stem ik met het management af wat de te verwachte werkzaamheden zullen zijn met in achtneming van de te verwachten tijdinvestering. Dit wordt in een contract nader inhoudelijk gespecificeerd.