+31 (6) 2116 5966 info@joostphilipsen.nl

Soms zit je als team en management even vast in de doelstellingen die je met elkaar wilt verwezenlijken. Opdracht zoals het vormgeven van een onderwijs curriculum of het opzetten van en passende nieuwe examinering.

Hallo, ik ben Joost Philipsen…
Ik ben adviseur, trainer en begeleider op het gebied van examinering.

 

Soms heb je daarbij behoefte aan een goed gesprek. Vanuit een duidelijke visie op zoek gaan naar wat de opdracht in jullie dagelijkse werk betekent. Een verkenning van waar de ruimte zit voor jullie ontwikkeling. Een frisse en kritische blik van buiten die kijkt naar de mogelijkheden, die oog heeft voor de beren op de weg en op zoek gaat naar werkbare oplossingen. Die de kwaliteiten van het team weer vloeibaar maakt.

 

De wijze waarop jullie dit willen aanpakken is aan jullie. We zoeken een passende vorm bij jullie behoefte.

Met mijn 30-jarige ervaring als docent, trainer, onderwijsbegeleider en beleidsadviseur heb ik met veel teams in het beroepsonderwijs mogen stoeien over lastige dilemma’s, altijd vanuit vertrouwen in het eigen kunnen en de wens tot een positief resultaat te komen.

Ik neem het traject niet over, het blijft van jullie, maar door open te luisteren, de  goede vragen te stellen en met elkaar te kijken naar dat wat we kunnen, gaan we op zoek naar wat we waar kunnen maken.

Daag jezelf en mij uit tot dit goede gesprek en kijk hoe je de resultaten hiervan kunt toepassen opdat je werk weer die positieve uitdaging wordt, en zodanig vorm gegeven kan worden dat het weer van jullie wordt.

 

Visie

In al de jaren dat ik in het onderwijs actief ben is de factor mens voor mij altijd de belangrijkste drijfveer geweest. Dat was in mijn rol als docent primair gericht op de student.

Hoe kan ik een student, in al zijn facetten, leerproblemen en privéomstandigheden zichzelf optimaal laten ontwikkelen. Niet vanuit zijn beperking, maar vanuit zijn intrinsieke motivatie en zijn eigen behoefte aan ontwikkeling. Geen standaardpakket, maar onderwijs op maat, afgestemd op wens en niveau. Niet het leeraanbod stond op de eerste plaats maar de leervraag.

Dat was in mijn rol als examenbeoordelaar primair gericht op de constructeurs.

Niet gericht op de fouten uit de beoordeling, maar op het ondersteunen bij concrete oplossingen, door middel van begeleiding of training, passend bij de constructiebehoefte.

Dat is in mijn rol als trainer/begeleider gericht op de trainee.

De content van cursussen pas ik aan de leerbehoeften van de cursisten aan. De discussie en ondersteuning zijn gericht op hun dilemma’s uit de praktijk. En het samen komen tot werkbare oplossingen die aan de al maar strenger wordende eisen van de wet voldoen. Maar wel zo dat de examinering voor hen en hun studenten betekenis behoudt.

Dat is in mijn rol als sparringpartner voor teams, het management en/ of bestuur degene die samen met hen op zoek gaat naar de ruimte die er nodig is om ontwikkelingen te ondersteunen.

Maar ook degene die als kritische vriend tegen roept wanneer de kaders te zeer opgerekt worden. Niet met het doel om te beperken maar om te borgen dat de kwaliteit van ontwikkelingen overeind gehouden worden. En altijd op zoek naar die ene passende oplossing waarbij beide belangen zo optimaal mogelijk gediend werden.

Over jullie

Zijn jullie dat team dat op zoek is naar kennis en ervaring om binnen de jullie aangereikte kaders die examinering, die examenorganisatie of dat onderwijs zelf weer vorm te geven?

Zijn jullie dat team dat weer op een constructieve en betekenisvolle wijze examinering en onderwijs wil neer zetten?

Of zijn jullie dat management dat worstelt met het samenbrengen van een eigen visie en de eisen vanuit wet- en regelgeving en willen jullie daar een kritische gesprekspartner bij inzetten?

Mijn training en begeleiding zijn primair gericht op management en teams in het Middelbaar beroepsonderwijs in Nederland.

Ik bied

Ondersteuning

Ik kom jullie helpen.

Er is een dunne lijn tussen helpen en stalken, laten we allemaal aan de goede kant blijven.

Kwaliteit

Het doen van de goede dingen

Om goede kwaliteit te leveren moet je jezelf ontdoen van de 6-jes cultuur (en niet tevreden zijn met middelmatigheid).

Ervaring

17 jaar ervaring met examinering

Ervaring is hetgeen je krijgt als je niet krijgt wat je wilde. En ervaring is vaak het meest waardevolle product dat je te bieden hebt.

Maatwerk

Doen wat je wilt doen

Wat als “de norm” niet het goede is?: verlangde dat deel van haar dat geloofde in de middeleeuwse erecode. Het is aan de ridder het “goede” te doen.

Aanbod

Training

Het verzorgen van maatwerktrainingen voor teams, groepen of individuen op het gebied van examinering (of daaruit voortvloeiend op kwaliteit en onderwijsontwikkeling)

Trainingen bestaan doorgaans uit 2 tot 3 dagen, in overleg eventueel op te splitsen in 4 tot 6 dagdelen om de impact op de staande organisatie te beperken. Bij dagdelen wordt uitgegaan van ochtenden, middagen en avonden.

Begeleiding

Het verzorgen van begeleidingstrajecten op vraagstukken die te maken hebben met ontwikkeling of implementatie op het gebied van onderwijs, examinering (expertise) en kwaliteitszorg.

De trajecten worden in company uitgevoerd met groepen niet groter dan 10 personen.

Advies

Het kritisch sparren met management over wet- en regelgeving, visie en uitvoering, en verkennen van handelingsruimte.

  Werkervaring

  Na de HBO opleiding NLO (Nederlands leraar Opleiding) voor de vakken Engels en Duits ben ik in begonnen als docent op de Scholengemeenschap Groesbeek (MAVO en VBO). Binnen twee jaar groeide ik door naar hoofddocent Talen en heb ik het curriculum voor alle talen opnieuw ontworpen. Daarnaast stuurde ik als onderbouw-coördinator twee kernteams onderbouw aan.

  Contactgegevens

  Karel Doormanstraat 4
  6562 ZA  GROESBEEK

  +31 (6) 2116 5966

  info@joostphilipsen.nl

  Ben je geïnteresseerd in samenwerking? Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze site? Of heb je een opmerking over die informatie? Ik stel je reactie op prijs… Stuur al je vragen/opmerkingen, ik beantwoord ze graag.

  2 + 3 =