+31 (6) 2116 5966 info@joostphilipsen.nl

Werkervaring

Na de HBO opleiding  NLO (Nederlands leraar Opleiding) voor de vakken Engels en Duits ben ik begonnen als docent op de Scholengemeenschap Groesbeek (MAVO en VBO). Binnen twee jaar groeide ik door naar hoofddocent Talen en heb ik het curriculum voor alle talen opnieuw ontworpen. Daarnaast stuurde ik als onderbouw-coördinator twee kernteams onderbouw aan.

In 2001 begon ik bij de Stichting Celbe (een stichting t.b.v. de externe legitimering van examens in het MBO) met product beoordeling van examens in het Beroepsonderwijs. Door de toenemende vraag naar deskundigheid in relatie tot examinering in het beroepsonderwijs ben ik diverse trainingen voor het werkveld gaan ontwikkelen en verzorgen op het gebied van examentaken. (constructeur, vaststeller). In 2004, met de komst van het KCE (Kwaliteit Centrum Examinering, ook wel bekend als de inspectie voor de examinering), verviel de status van externe legitimeerder. Celbe Consultancy werd een dienstverlener voor het beroepsonderwijs, gericht op professionalisering van examenorganisaties. Ik verzorgde het nieuwe trainingsaanbod (Assessor en Coach/SLB-er) en de procesbegeleiding van examenorganisaties van een tiental ROC’s door het land. (Implementatie handboeken, examenprocedures en deskundigheidsbevordering).

Vanaf 2008 concentreerden mijn werkzaamheden zich volledig op mijn rol als consultant bij de procesbegeleiding van diverse ROC’s.

Bij het ROC Friesland College trad ik in 2010 in dienst als senior beleidsadviseur examinering. Trainingen, teambegeleiding bij ontwikkeling en implementatie van het examenpalet, deskundigheidsbevordering door coaching-on-the-job en het opbouwen van een transparante examenorganisatie binnen de diverse scholen van het FC.

Het Friesland College kenmerkt zich door zijn eigenzinnige onderwijsvisie. Vooral het passend maken van deze uitgesproken visie met de geldende wet- en regelgeving was een uitdaging. Niet alleen intern in het Friesland College maar ook naar buiten in de talloze landelijke overleg gremia zoals de MBO raad waar ik frequent het Friesland College heb vertegenwoordigd.