Visie

In al de  jaren dat ik in het onderwijs actief ben is de factor mens voor mij altijd de belangrijkste drijfveer geweest. In mijn rol als docent gericht op de student.

Hoe kan ik een student , in al zijn facetten, leerproblemen en privé omstandigheden zichzelf optimaal laten ontwikkelen. Niet vanuit zijn beperking, maar vanuit zijn intrinsieke motivatie en zijn eigen behoefte aan ontwikkeling. Geen standaard pakket, maar onderwijs op maat, afgestemd op wens en niveau. Niet het leeraanbod staat op de eerste plaats maar de leervraag.

Visie

In mijn rol als sparringpartner voor teams, het management en/ of bestuur.

Degene die samen met hen op zoek gaat naar de ruimte die je in kunt zetten om ontwikkelingen te ondersteunen. Maar ook degene die als kritische vriend tegen roept wanneer de kaders te zeer opgerekt worden. Niet met het doel om te beperken maar om te borgen dat de kwaliteit van ontwikkelingen overeind gehouden worden. En altijd op zoek naar die ene passende oplossing waarbij beide belangen zo optimaal mogelijk gediend werden.

Visie

Altijd vanuit de nimmer aflatende doelstelling onderwijs en examinering beter en betekenisvoller te laten worden

Wat is er mooier dan mensen in hun ontwikkeling te mogen begeleiden op maat, en te zien hoe deze personen volgende stappen in hun ontwikkeling kunnen zetten, of het nu een student, een docent, een directeur of een bestuurder betreft. En wat is er mooier dan mijn ruime kennis in met name examinering in te zetten om ogenschijnlijk starre problemen weer vloeibaar te maken en om te zetten in werkbare oplossingen. Ook ik mag daarbij dagelijks leren.

Visie

In mijn rol als examenbeoordelaar gericht op de constructeurs

Niet gericht op de fouten uit de beoordeling, maar op het ondersteunen bij concrete oplossingen, middels begeleiding of training, passend bij de constructiebehoefte.

Dat is in mijn rol als trainer/begeleider gericht op de trainee. De content van cursussen pas ik aan de leerbehoeften van de cursisten aan. De discussie en ondersteuning zijn gericht op hun dilemma’s uit de praktijk. En het samen komen tot werkbare oplossingen die aan de al maar strenger wordende eisen van de wet voldoen. Maar wel zo dat de examinering voor hen en hun studenten betekenis behoudt.

/
Visie

In al de  jaren dat ik in het onderwijs actief ben is de factor mens voor mij altijd de belangrijkste drijfveer geweest. In mijn rol als docent gericht op de student.

Hoe kan ik een student , in al zijn facetten, leerproblemen en privé omstandigheden zichzelf optimaal laten ontwikkelen. Niet vanuit zijn beperking, maar vanuit zijn intrinsieke motivatie en zijn eigen behoefte aan ontwikkeling. Geen standaard pakket, maar onderwijs op maat, afgestemd op wens en niveau. Niet het leeraanbod staat op de eerste plaats maar de leervraag.

Visie

In mijn rol als examenbeoordelaar gericht op de constructeurs

Niet gericht op de fouten uit de beoordeling, maar op het ondersteunen bij concrete oplossingen, middels begeleiding of training, passend bij de constructiebehoefte.

Dat is in mijn rol als trainer/begeleider gericht op de trainee. De content van cursussen pas ik aan de leerbehoeften van de cursisten aan. De discussie en ondersteuning zijn gericht op hun dilemma’s uit de praktijk. En het samen komen tot werkbare oplossingen die aan de al maar strenger wordende eisen van de wet voldoen. Maar wel zo dat de examinering voor hen en hun studenten betekenis behoudt.

Visie

In mijn rol als sparringpartner voor teams, het management en/ of bestuur.

Degene die samen met hen op zoek gaat naar de ruimte die je in kunt zetten om ontwikkelingen te ondersteunen. Maar ook degene die als kritische vriend tegen roept wanneer de kaders te zeer opgerekt worden. Niet met het doel om te beperken maar om te borgen dat de kwaliteit van ontwikkelingen overeind gehouden worden. En altijd op zoek naar die ene passende oplossing waarbij beide belangen zo optimaal mogelijk gediend werden.

Visie

Altijd vanuit de nimmer aflatende doelstelling onderwijs en examinering beter en betekenisvoller te laten worden

Wat is er mooier dan mensen in hun ontwikkeling te mogen begeleiden op maat, en te zien hoe deze personen volgende stappen in hun ontwikkeling kunnen zetten, of het nu een student, een docent, een directeur of een bestuurder betreft. En wat is er mooier dan mijn ruime kennis in met name examinering in te zetten om ogenschijnlijk starre problemen weer vloeibaar te maken en om te zetten in werkbare oplossingen. Ook ik mag daarbij dagelijks leren.