Soms zit je als team en management even vast in de doelstellingen die je met elkaar wilt verwezenlijken. Opdrachten zoals het vormgeven van een onderwijs curriculum of het opzetten van en passende nieuwe examinering.

Hallo, ik ben Joost Philipsen..
Ik ben adviseur, trainer en begeleider op het gebied van examinering.

Soms heb je daarbij behoefte aan een goed gesprek. Vanuit een duidelijke visie op zoek gaan naar wat de opdracht in jullie dagelijkse werk betekent. Een verkenning van waar de ruimte zit voor jullie ontwikkeling. Een frisse en kritische blik van buiten die kijkt naar de mogelijkheden, die oog heeft  voor de beren op de weg en op zoek gaat naar werkbare oplossingen. Die de kwaliteiten van het team weer vloeibaar maakt.

De wijze waarop jullie dit willen aanpakken is aan jullie. We zoeken een passende vorm bij jullie behoefte.

Met mijn 30-jarige ervaring als docent, trainer, onderwijsbegeleider en beleidsadviseur heb ik met veel teams in het beroepsonderwijs mogen stoeien over lastige dilemma’s, altijd vanuit vertrouwen in het eigen kunnen en de wens tot een positief resultaat te komen.

Ik neem het traject niet over, het blijft van jullie, maar door open te luisteren, de  goede vragen te stellen en met elkaar te kijken naar dat wat we kunnen,  gaan we op zoek naar wat we waar kunnen maken.

Daag jezelf en mij uit tot dit goede gesprek en kijk hoe je de resultaten hiervan kunt toepassen opdat je werk weer die positieve uitdaging wordt, en zodanig vorm gegeven kan worden dat het weer van jullie wordt.