Als sparringspartner

Het kritisch sparren met management over wet- en regelgeving, visie en uitvoering, en verkennen van handelingsruimte.

  1. Het inventariseren van wet en regelgeving
  2. Het relateren van wet (moeten) aan visie (willen)
  3. Het observeren en analyseren van de bestaande situatie
  4. Het creatief meedenken in oplossingsmogelijkheden
  5. Het adviseren op kansen en mogelijkheden

Vooraf stem ik met het management af wat de te verwachte werkzaamheden zullen zijn met in achtneming van de te verwachten tijdinvestering. Dit wordt in een contract nader inhoudelijk gespecificeerd.