MIJN DIENSTVERLENING

Creatieve oplossingen,

met behoud van kwaliteit

Ik bied

Goede ondersteuning
Ik kan jullie helpen

Er is een dunne lijn tussen helpen en stalken en laten we allemaal aan de goede kant blijven.

Kwaliteit
Het doen van de goede dingen

Om goede kwaliteit te leveren, moet je jezelf ontdoen van de zesjes cultuur (en niet tevreden zijn met middelmatigheid). 

Ervaring
17 jaar ervaring met examinering

Ervaring is hetgeen je krijgt als je niet krijgt wat je wilde. En ervaring is vaak het meest waardevolle product dat je te bieden hebt.

Maatwerk
Doen wat je wil doen

“Wat als ‘de norm’ niet het goede is?”: verlangde dat deel van haar dat geloofde in de middeleeuwse erecode. Het is aan de ridder het ‘goede’ te doen. 

Training

Het verzorgen van maatwerktrainingen voor teams, groepen of individuen op het gebied van examinering (of daaruit voortvloeiend op kwaliteit en onderwijsontwikkeling).

Begeleiding

Het verzorgen van begeleidingstrajecten op vraagstukken die te maken hebben met ontwikkeling of implementatie op het gebied van onderwijs, examinering (expertise) en kwaliteitszorg.

Advies

Het kritisch sparren met management over wet- en regelgeving, visie en uitvoering, en verkennen van handelingsruimte.